អ្នកចែកចាយប្រេងកែវ - ជំនួយការល្អនៅក្នុងផ្ទះបាយ

YP-002 (1)

 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកងាយស្រួល?

ឧបករណ៍ចែកចាយប្រេងកែវបូបូរីលីលីកខ្ពស់របស់យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវិតដែលមានកំរិត។

ដបនេះត្រូវបានផលិតដោយដៃ។ វត្ថុធាតុដើមកញ្ចក់ Borosilicate ខ្ពស់។

សូមផ្តល់អនុសាសន៍!


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែតុលា -២០-២០២០